Slovníček pojmů

Hardware
Pojem hardware označuje fyzickou výbavu počítače, arduina nebo projektu. Například u PC je to třeba hard disk, procesor, RAM paměť...
Zdroj: Slovníček pojmů
Software
Software označuje program, který se dá vyměnit, upravit, přeprogramovat a po jehož smazání bude zařízení i nadále fungovat. Softwaru taky někdy říkáme program.
Zdroj: Slovníček pojmů
Firmware
Firmware označuje například u Arduina bootloader, u 3D tiskárny program v řídící jednotce. Firmware je program, který se dá ze zařízení smazat, ale bez něj je zařízení k ničemu. Firmware řídí celé zařízení. U Arduina firmware načítá program s flash paměti a provádí ho.
Zdroj: Slovníček pojmů
RAM paměť
RAM je zkratka označující paměť s náhodným přístupem. Anglicky je to Random Access Memory. To, že je s náhodným přístupem, neznamená že se do ní přistupuje podle náhodných čísel, ale že se dá na kterékoli místo přistupovat stejně rychle bez posunu jakýchkoli mechanických částí (například posun čtecí hlavy). Používá se pro ukládání proměnných, mezivýsledků, ukazatelů...
Zdroj: Slovníček pojmů
HDD
HDD je zkratka pro Hard Disk Drive. HDD je mechanický hard disk, založený na magnetických discích. Tyto disky se otáčejí velkou rychlostí a čtecí hlava z nich čte data, nabo data zapisuje.
Zdroj: Slovníček pojmů
SSD
SSD je zkratka pro solid state disk. SSD jsou disky bez pohyblivých komponent, nejsou tedy citlivé na otřesy. Možná je znáte v podobě přívěšků na klíče (zapojí se do USB) anebo místo HDD v počítačích.
Zdroj: Slovníček pojmů
RTC
RTC (Real-Time Clock) jsou hodiny v podobě externího modulu. Jsou schopné počítat čas v hodinách, minutách a sekundách, mívají funkci budíku. Většina RTC má malou baterii pro udržení času po odpojení napájení.
Zdroj: Slovníček pojmů
IDE
IDE (Integrated Development Environment) Integrované vývojové prostředí je toto: v jednom okně máte textový editor se zvýrazněním syntaxe, kompilátor a uploader.
Zdroj: Slovníček pojmů
EEPROM
EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory) je paměť s trvalým charakterem (nevymaže se po odpojení napájení), kterou lze elektricky mazat. V Arduinu je integrovaná v čipu a je možné do ní přistupovat z programu.
Zdroj: Slovníček pojmů
Slot
Slot je element na plošném spoji, do kterého lze zasunout nějakou komponentu. Slot může být standardizovaný (například na MicroSD), nebo může jít o řadu pinů (například slot na XBee)
Zdroj: Slovníček pojmů
USB
USB je zkratka z angličtiny (Universal Serial Bus) čili univerzální sériová sběrnice. Kromě toho jde také o standard konektorů, USB - micro či USB - C má většina z nás v mobilním telefonu. Arduino má nejčastěji USB - B (je instalováno také na našem Arduinu Uno).
Zdroj: Slovníček pojmů
UART
UART označuje sběrnici, kterou má každé klasické Arduino na pinech 1 a 0. Jeden pin slouží pro příjem (RXD nebo RX) a druhý pro odesílání (TXD nebo TX).
Zdroj: Slovníček pojmů
LED
Z angličtiny Light Emitting Diode. Označuje polovodičovou diodu emitující světlo. Existují také speciální světelné diody emitující infračervené nebo ultrafialové světlo.
Zdroj: Slovníček pojmů
GND
Z anglického Ground - zem. Používá se pro pin minus, nebo také zemnicí pin.
Zdroj: Slovníček pojmů
ICSP
Z angl. In Circuit Serial Programming. Označuje standardizovanou skupinu pinů určenou pro programování.
Zdroj: Slovníček pojmů
HIGH, LOW
Označuje napěťovou úrověň digitálních pinů. HIGH je vysoká hodnota (jde o napěťovou úroveň logiky, na které běží celé Arduino, USB převodník, diody, mikrokontrolér...), LOW je 0 voltů.
Zdroj: Slovníček pojmů
Logic level
viz HIGH, LOW
Zdroj: Slovníček pojmů

Názory uživatelů

Elektron29
Jednoduché, přehledné, bezchybné. Pro začátečníky ideální.
Arduino je i přes svou láci (malou cenu) velmi užitečný procesor, který dokáže řídit mnoho zařízení.
EM
Tata
Milá redakce,
pěkný web, jen tak dál :-)
T.
Jutta
Bezva stránky!

Novinky

Tinylab budík

Nedávno jsem vydal článek o budíku řízeném Arduinem, co je založený na desce Tinylab. Tento článek popisuje všechny funkce budíku i desku Tinylab.
Články Tmavý režim
Používáním tohoto webu souhlasíste se shromažďováním údajů o vás. Více informací